Indyk — krewny Indianina

Etymologia słowa „indyk” wiąże się z dawną nazwą Ameryki, będącej ojczyzną tego ptaka. Wizerunek indyka zaczerpnięty z atlasu L. J. Fitzingera, źródło: Biodiversity Heritage Library (DP). 

Czytaj dalej

Reklamy