Wydra — zwierzę wodne

W słowie „wydra” tkwi informacja o zamieszkiwanym przez to zwierzę biotopie. Grafika: A. Thorburn, źródło: Biodiversity Heritage Library (DP).

To, że wydra jest zwierzęciem związanym ze środowiskiem wodnym, wie z pewnością każdy, ale nie każdy ma świadomość, że informacja o zamieszkiwanym przez wydrę biotopie zawiera się w samej nazwie tego ssaka. Nazwa ta bowiem wywodzi się od praindoeuropejskiego słowa *ṷodr̥ ‘woda’, którego kontynuantem jest polskie woda, a także szereg innych indoeuropejskich wyrazów o takim znaczeniu, jak na przykład angielskie water, niemieckie Wasser, greckie hýdor. A więc etymologiczne znaczenie słowa wydra to ‘zwierzę wodne’.

W języku praindoeuropejskim nazwa ta miała postać *udrós i oznaczano nią nie tylko wydrę, ale także inne zwierzęta wodne. Języki słowiańskie odziedziczyły ów leksem wyłącznie w znaczeniu ‘wydra’. Czytaj dalej „Wydra — zwierzę wodne”